Shop888mall ลูกยางเป่าลมทำความสะอาดกล้อง (สีดำ) 888600BK100

: มีสินค้า

100.00 บาท 190.00 บาท

100.00 บาท

Shop888mall ลูกยางเป่าลมทำความสะอาดกล้อง (สีดำ)

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่รักการถ่ายรูปหรือกำลังมองหาอุปกรณ์ทำความสะอาดกล้อง ที่จะช่วยให้กล้องที่คุณรักมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น เราจึงขอเสนอลูกยางเป่าลมทำความสะอาดกล้อง

คุณสมบัติและการใช้งาน
ใช้ทำความสะอาดกล้องถ่ายรูป
Shop888mall ใช้สำหรับทำความสะอาดกล้องหรือเลนส์ได้ดีกว่าการใช้ผ้า ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้กับกล้องและยังมีความปลอดภัยกับกล้องของคุณด้วย

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานกับกล้องอย่างแท้จริง
Shop888mall เป็นสินค้าที่ใช้สพหรับกล้องถ่ายรูป ทำให้การใช้งานไม่ส่งผลเสียต่อระบบภายใน ซึ่งอาจทำให้เกิดการชำรุด

มีความทนทาน ใช้งานได้ดี
Shop888mall ตัวยางมีความทนทาน สามารถใช้งานได้ดี เพราะทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง และผ่านการตรวจสอบการใช้งานมาแล้ว

ขนาด : 6X6X15 ซม. (กxยxส)
น้ำหนัก : 0.04 กก.

Package : 8x8x17 ซม. (กxยxส)
น้ำหนัก : 0.14 กก.

Shop888mall ลูกยางเป่าลมทำความสะอาดกล้อง (สีดำ) 888561BK100Shop888mall ลูกยางเป่าลมทำความสะอาดกล้อง (สีดำ) 888561BK100