Shop888mall อะแดปเตอร์สกรู สำหรับขากล้อง

: มีสินค้า

100.00 บาท 200.00 บาท

100.00 บาท

 

Shop888mall อะแดปเตอร์สกรู สำหรับขากล้อง

หากคุณต้องการเพิ่มขนาดของกล้องในการวางบนขาแล้ว Shop888mall ขอแนะนำ อะแดปเตอร์สกรู
สำหรับขาตั้งกล้อง เพื่อการใช้งานกับกล้องที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและการใช้งาน

ทำจากเหล็กทองแดง
Shop888mall มีความทนทาน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี

ใช้สำหรับหัวของขาตั้งกล้อง
Shop888mall ใช้สำหรับเป็นหัวต่อกับขาตั้งกล้อง

ใช้กล้องได้หลากหลายกับขาตัวเดิม
Shop888mall ถึงแม้ว่าคุณจะมีขาตั้งกล้องตัวเดียว ก็สามารถใช้งานได้กับกล้องหลายชนิด เมื่อคุณใส่
สกรูน็อตตัวนี้เข้าไป ก็สามารถใช้งานติดตั้งเข้ากับกล้องได้ทันที

ขนาด : 1.5x1.5x2 ซม.
น้ำหนัก : 0.02 กก.