Shop888 ผ้าคลุมจักรยานและมอเตอร์ไซค์

: มีสินค้า

300.00 บาท 650.00 บาท

300.00 บาท

 

Shop888 ผ้าคลุมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ 

Shop888 ขอแนะนำผ้าคลุมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ เพื่อการปกป้องรถของคุณ เมื่อจอดกลางแจ้ง
ป้องกันได้ทั้งฝุ่นและน้ำ เพื่อรักษาสภาพให้ดูใหม่อยู่เสมอ

คุณสมบัติและการใช้งาน

ทำมาจากโพลีเอสเตอร์
Shop888 สามารถกันน้ำได้ รวมทั้งแสงจากพระอาทิตย์ที่จะส่องลงมายังรถของคุณ

ปกป้องหลายสถานการณ์
Shop888 สามารถปกป้องได้ทั้งน้ำ ฝุ่น แสงแดด รอยขีดข่วน ให้กับรถจักรยาน มอเตอร์ไซค์ หรือพาหนะอื่นๆ

อายุการใช้งาน 3-5 ปี
Shop888 มีอายุการใช้งาน 3-5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษาที่ถูกต้อง

ขนาด : 100x210 ซม.
น้ำหนัก : 0.35 กก.

Pagekage : 30x34 ซม.
น้ำหนัก : 0.35 กก.