Shop888 กล่องพัสดุสำหรับใส่ของ จำนวน 20 ใบ

: มีสินค้า

ราคาปกติ 120.00 บาท

Size
100.00 บาท

 

กล่องพัสดุสำหรับใส่ของ จำนวน 20 ใบ เบอร์ 

Shop888 กล่องพัสดุขนาดต่างๆ สำหรับการใส่ของเมื่อต้องการส่งทางไปรษณีย์ ขนาดมาตรฐาน
มีให้เลือกหลายขนาด สามารถบรรจุของได้ตามที่ต้องการ ด้านหน้ามีช่องให้กรอกตัวอักษรพิมพ์ด้วยสีแดง
มีทั้งแบบสีเหลี่ยมผืนผ้าและแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

สี : น้ำตาล

เบอร์ : AA
ขนาด : 13x16.5x7 ซม.
น้ำหนักรวม : 1 กก.

เบอร์ : A
ขนาด : 14x19x6 ซม.
น้ำหนักรวม : 1 กก.

เบอร์ : B
ขนาด : 17x25.5x9 ซม.
น้ำหนักรวม : 1.7 กก.

เบอร์ : E
ขนาด : 24x39x18 ซม.
น้ำหนักรวม : 4.3 กก.

เบอร์ : O
ขนาด : 11x16.5x6 ซม.
น้ำหนักรวม : 0.7 กก.

เบอร์ : C
ขนาด : 19x30x10.5 ซม.
น้ำหนักรวม : 2.3 กก.

เบอร์ : D
ขนาด : 22x35x14 ซม.
น้ำหนักรวม : 3.2 กก.

เบอร์ : G
ขนาด : 31x36x26 ซม.
น้ำหนักรวม : 5.1 กก.